رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دانش نامه احاديث پزشكى
#11
عوامل برخى از بيمارى هاى چشم
428 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
آن كه در مسئله ((قضا و قدر))(559) بنگرد، حكايت كسى را دارد كه به خورشيد، خيره مى شود. هر اندازه بيشتر بدان چشم بدوزد، بينايى وى ، بيشتر از ميان مى رود.(560)
429 - امام رضا (عليه السلام ):
خوردن ترنج در هنگام شب ، چشم را انحراف مى دهد و كژ چشمى مى آورد.(561)
430 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
- در سفارش هاى ايشان به امام على (عليه السلام ) -: اى على ! مبادا كسى در هنگام آميزش به شرمگاه همسر خويش بنگرد؛ بلكه بايد در هنگام آميزش ، چشم فرو هلد؛ چرا كه نگريستن به شرمگاه ، كورى فرزند را در پى مى آورد.(562)
431 - امام على (عليه السلام ):
مبادا كسى از شما به درون شرمگاه همسر خويش بنگرد؛ چه ، شايد چيزى ببيند كه ناخوشايندش آيد و شايد هم كورى بياورد.(563)
432 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
- از سفارش هاى ايشان به امام على (عليه السلام ) -: اى على ! بعد از ظهر با همسرت نزديكى مكن ، كه اگر در اين هنگام برايتان فرزندى تقدير شود، كژ چشم خواهد بود، و شيطان نيز به كژ چشمى انسان ، شادمان مى گردد.(564)
433 - امام رضا (عليه السلام ):
در اوايل شب ، چه زمستان و چه پاييز، با زنان نزديكى مكن ؛ چرا كه معده و رگ ها (در اين هنگام )، پر است و اين كار، ناستوده است و از آن بيم ... ضعف بينايى و سست خردى مى رود.(565)
ر. ك : ص 172 (آنچه چشم را جلا مى دهد و تقويت مى كند / كوتاه كردن مو).
امضا دختر خوب
در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک
بجز مهر بجز عشق دگر بذر نکاریم


4xvim2pپاسخ
#12
پيشگيرى از برخى بيمارى هاى چشم
434 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
چهار چيز را ناخوشايند مداريد:... چشم درد؛ چرا كه رگ هاى كورى را قطع مى كند(566).(567)
435 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
هر كس در روز پنج شنبه و شنبه ، ناخن هاى خود را كوتاه كند و قدرى از سبيل خود را بگيرد، از دندان درد و درد چشم در امان باشد.(568)
436 - امام باقر (عليه السلام ):
هر كس به گرفتن ناخن در هر پنج شنبه مداومت ورزد، چشم درد نمى گيرد.(569)
437 - كتاب من لا يحضره الفقيه :
عبدالله بن ابى يعفور به امام صادق (عليه السلام ) گفت : فدايت شوم ! گفته مى شود هيچ چيز به اندازه تعقيبات ميان طلوع سپيده و طلوع خورشيد، سبب نزول روزى نشده است .
فرمود: ((آرى ؛ اما تو را بهتر از اين آگاه سازم : گرفتن سبيل و كوتاه كردن ناخن در روز جمعه . كوتاه كردن ناخن ها در روز پنج شنبه نيز چشم درد را دور مى كند)).(570)
438 - امام صادق (عليه السلام ):
كوتاه كردن ناخن ها در روز جمعه ، از جذام و پيسى و كورى ، ايمن مى دهد. اگر هم نيازى به كوتاه كردن نبود، آنها را بساى .(571)
439 - الكافى :
- به نقل از على بن اسباط، از خلف -: امام رضا (عليه السلام )، مرا در خراسان ديد، در حالى كه چشم درد داشتم .
فرمود: ((آيا مى خواهى تو را به كارى رهنمون شوم كه اگر آن را انجام دهى ، چشمانت درد نكند؟)).
گفتم : چرا.
فرمود: ((در هر روز پنج شنبه ، قدرى از ناخن هايت بگير)).
راوى گويد: من آن كار را انجام دادم و از آن پس تا امروز كه اين روايت را نقل مى كنم ، به چشم درد، مبتلا نشده ام .(572)
440 - امام صادق (عليه السلام ):
سرمه كشيدن در هنگام خواب ، مايه ايمنى از آب (چشم ) است .(573)
441 - امام صادق (عليه السلام ):
هر كس با سرمه اثمد آميخته ناشده و با مشك بخوابد، براى هميشه ، تا زمانى كه بر اين حالت مى خوابد، از آب سياه در امان مى ماند.(574)
442 - امام صادق (عليه السلام ):
مرد، چون روزه بگيرد، چشمانش از جاى خويش مى رود(575) و چون با شيرينى روزه بگشايد، ديگر بار، چشمانش به جاى خويش باز مى گردد.(576)
443 - مكارم الاخلاق :
- به نقل از ابو بصير، از امام صادق (عليه السلام ) -: فراوانى عطسه شخص ‍ را از پنج چيز، ايمن مى سازد، نخستين آنها جذام است ؛ دوم ، بادهاى بد خيمى كه در سر و صورت جاى مى گيرد؛ سوم آنكه مايه ايمنى از جاى گرفتن آب در چشم مى شود؛ چهارم آن كه از سختى حفره هاى بينى ، مصونيت مى دهد؛ و پنجم آن كه از بيرون آمدن مو از چشم ، ايمنى مى دهد.
فرمود: ((اگر دوست داشتى كه عطسه ات كم شود، با روغن مرزنجوش ، انفيه كن )).
پرسيدم : چه مقدار؟
فرمود: ((به اندازه يك دانگ (577) ))
راوى گويد: اين كار را پنج روز انجام دادم و (عارضه ام ) از ميان رفت
امضا دختر خوب
در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک
بجز مهر بجز عشق دگر بذر نکاریم


4xvim2pپاسخ
#13
آنچه براى درمان بيمارى هاى چشم سودمند است
444 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
قارچ ، از گياهان بهشتى است و آبش براى چشم درد، سودمند است .(579)
445 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
قارچ ، از همان ((من ))، و ((من )) از بهشت است (580) و آبش ‍ نيز شفايى براى چشم است .(581)
446 - مسند ابن حنبل :
- به نقل از عثمان -: پيامبر خدا، در باره محرم اجازه داد (يا فرموده ) كه اگر چشم درد داشته باشد، مرهم گياه سبر بر چشم خويش بنهد.(582)
447 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
اگر محرم چشمش درد گرفت ، بر آن مرهم گياه سبر بنهد.(583)
448 - طب الائمه (عليهم السلام ):
- به نقل از ذريح -: مردى نزد امام باقر (عليه السلام ) از سفيدى اى در چشمش اظهار ناراحتى كرد. فرمود: ((قدرى توتياى هندى : قدرى جوش ‍ كوره (ريم ) سيم و زر، و قدرى سنگ سرمه مخصوص بردار و سهمى هليه زرد و سهمى نيز نمك تركى (نمك بلور) (همراه آن ) و هر يك از آنها را جداگانه در آب باران ، خوب بساب و سپس ، همه را پس از سابيدن به هم درآميز و از آن سرمه ساز. اين (كار)، به اذن خداوند (عزوجل ) سفيدى عارض بر چشم را از ميان مى برد، گوشت چشم را تصفيه مى كند و از هر بيمارى اى مى پالايد)).(584)
449 - الكافى :
- به نقل از جميل بن صالح -: به امام صادق (عليه السلام ) گفتم : دختر جوانى داريم كه ستاره را به سان كهكشان مى بيند.
فرمود: ((خوب ! و گاه نيز آن را به سان يك دانه مى بيند))(585).
گفتم چشمش ضعيف شده است .
فرمود: ((آن را به گياه سبر و تلخه (586) و كافور، به سهم هاى برابر، سرمه كن )).
وى را بدان چيزها سرمه كرديم و برايش سودمند افتاد.(587)
450 - الكافى :
- به نقل از ابن محبوب ، از راوى ديگرى -: مردى كه چشم درد داشت ، بر امام صادق (عليه السلام ) وارد شد. امام (عليه السلام ) به او فرمود: ((چرا از اين سه چيز: گياه سبر، كافور و تلخه ، غافلى ؟)).
مرد، آن كار را انجام داد و چشم درد او از بين رفت .(588)
451 - طب الائمه (عليهم السلام ):
از عمر بن توبه ، از پدرش ، درباره امام صادق (عليه السلام ) نقل شد كه مردى نزد آن حضرت از سفيدى اى در چشمش ، دردى در دندانش و بادى در مفصل هايش اظهار ناراحتى كرد. امام (عليه السلام ) به او فرمود كه قدرى فلفل سفيد و قدرى دار فلفل ،(589) از هر كدام به وزن يك درهم ، و نيز به وزن يك درهم نشادر بر دارد.
(سپس فرمود:) ((همه اينها را بساب و غربال كن و در هر چشمى از اين مخلوط، سه ميل سرمه كن و دمى آن را نگه دار كه به اذن خداوند (عزوجل )، سفيدى را ريشه كن مى كند، گوشت چشم را تميز مى كند و درد را تسكين مى دهد. پس چشمانت را با آب سرد بشوى و در پى آن ، با سرمه سياه ، سرمه كن )).(590)
452 - الكافى :
- به نقل از ابن ابى عمير -: از سليم ، وابسته على بن يقطين ، نقل شده كه وى (احتمالا على بن يقطين )، از درد چشم در رنج بود. پس امام كاظم (عليه السلام )، خود و بى آن كه وى ، اطلاعى داده باشد يا پرسيده باشد، براى وى چنين نوشت : ((چه چيز تو را از سرمه ابو جعفر (امام باقر (عليه السلام )) باز مى دارد؟ يك سهم كافور رباحى ،(591) يك سهم سبر اصقطرى (592) كه با هم آرد و بر پارچه اى حرير، غربال مى شوند و به همان اندازه كه از سنگ سرمه ، بر چشم كنند، از اين مخلوط نيز چشم را ماهى يك بار، سرمه كند تا هر دردى را كه در سر هست ، فرود آورد و از بدن ، بيرون برد)).
وى (ابن يقطين ) به اين مخلوط سرمه مى كرد و از آن پس تا زنده بود، چشم درد نداشت .(593)
453 - امام صادق (عليه السلام ):
بنفشه ، چه نيكو روغنى است ! درد را از سر و از چشمان مى برد. آن را به خود بماليد.(594)
همچنين ، ر. ك : ص 217 ح 676 و ص ح 681 و ص (عناب ).
امضا دختر خوب
در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک
بجز مهر بجز عشق دگر بذر نکاریم


4xvim2pپاسخ
#14
آنچه چشم را جلا مى دهد و تقويت مى كند
3/5 - 1 - به
454 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
به بخوريد و به همديگر هديه دهيد؛ چرا كه چشم را جلا مى دهد و دوستى را در دل مى روياند.(595)
455 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
خوردن به ، تيرگى چشم را از ميان مى برد.(596)
3/5 - 2 - خرما
456 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
- درباره خواص خرماى برنى -: اين جبرئيل است كه به من خبر مى دهد كه در اين خرمايتان نه ويژگى است :(597)... و بر شنوايى و بينايى تان مى افزايد.(598)
3/5 - 3 - پياز
457 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
اگر به آبادى اى وبا زده در آمديد و از وباى (599) آن ترسيديد، بر شما باد پياز آن ؛ چرا كه چشم را جلا مى دهد...(600).(601)
3/5 - 4 - كندر
458 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
بر شما باد كندر؛ چرا كه گرمازدگى را از قلب مى زدايد... و ديده را جلا مى دهد و فراموشى را از ميان مى برد.(602)
3/5 - 5 - گوشت
459 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
گوشت ، شنوايى و بينايى را افزون مى كند.(603)
460 - امام باقر (عليه السلام ):
خوردن گوشت ، شنوايى ، بينايى و قدرت را افزون مى كند.(604)
ر. ك : ص 608 ح 1984 و 1987،
ر. ك : ص 609 ح 1991.
3/5 - 6 - مرزنگوش
461 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
چه نيكو گياهى است مرزنگوش ! در زير پايه هاى عرش مى رويد و آبش ‍ شفاى چشم است .(605)
3/5 - 7 - آب زمزم
462 - الدعوات :
از ابن عباس چنين نقل شده است : خداوند، پيش از روز قيامت ، همه آب هاى شيرين را مى خشكاند، مگر زمزم ، كه آبش تب و سر درد را از ميان مى برد و نگريستن در آن ، چشم را جلا مى دهد.(606)
3/5 - 8 - سرمه كشيدن با سنگ سرمه ((اثمد))
463 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
سرمه كشيدن چشمان ، ديده را جلا مى دهد.(607)
464 - امام حسين (عليه السلام ):
پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ) به من فرمود: ((فرزندم ! به پشت بخواب تا شكمت كوچك شود، آب را به مكيدن بنوش تا خوردنت بر تو گوارا آيد، به شمار دفعات فرد، سرمه بكش تا چشمانت روشن شود و يك روز در ميان ، روغن بزن تا به سنت پيامبر خويش ، عمل كرده باشى )).(608)
465 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
سه چيز، قدرت بينايى را افزون مى كند: سرمه كشيدن به اثمد، نگريستن به سبزى ، و نگاه كردن به چهره زيبا.(609)
466 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
بر تو باد سرمه ؛ چرا كه موى را بر مى روياند و چشم را تقويت مى كند.(610)
467 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
بر شما باد سرمه با اثمد؛ چرا كه مايه روييدن مو، از ميان رفتن آلودگى و صفا يافتن ديده است .(611)
468 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
اثمد، بهترين چيزى است كه با آن سرمه مى كنيد؛ چرا كه ديده را جلا مى دهد و مو بر مى روياند.(612)
469 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
به سرمه اثمد خوش بو شده با مشك ، سرمه بكشيد، كه ديده را جلا مى دهد و مو بر مى روياند.(613)
470 - امام باقر (عليه السلام ):
سرمه كشيدن به اثمد، بوى خوش را مى سازد و مژه گاه ها را استحكام مى بخشد.(614)
471 - امام صادق (عليه السلام ):
عربى باده نشين كه او را ((قليب )) مى گفتند و آبريزش چشم داشت ، نزد پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم ) آمد. به او فرمود: ((اى قليب ! مى بينم چشمانت آبريزش دارد. بر تو باد سرمه اثمد، كه روشنايى چشم است )).(615)
472 - امام صادق (عليه السلام ):
سرمه اثمد، چشم را جلا مى دهد، موى بر مى روياند و اشك ريزش را مى برد.(616)
473 - امام صادق (عليه السلام ):
سرمه مو بر مى روياند، اشك ريزش را مى خشكاند، آب دهان را گوارا مى سازد و ديده را جلا مى دهد.(617)
474 - امام صادق (عليه السلام ):
سرمه ، مو بر مى روياند، ديده را تيزى مى بخشد، و انسان را بر طولانى ساختن سجده ، يارى مى رساند.(618)
475 - سنن الترمذى :
- به نقل از ابن عباس -: پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم )، سرمه دانى داشت كه با آن ، در هنگام خفتن ، هر چشم را سه بار سرمه مى كشيد.(619)
476 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
هر گاه كسى از شما سرمه كشيد، به شمار دفعات فرد، سرمه بكشد.(620)
همچنين ، ر. ك : ص 165 (آنچه براى درمان برخى بيمارى هاى چشم ، سودمند است ).
همچنين ر. ك : ص 211 (آنچه دهان را خوش بو مى كند / سرمه كشيدن ).
3/5 - 9 - مسواك زدن
477 - امام صادق (عليه السلام ):
بر شما باد مسواك زدن ؛ چرا كه ديده را جلا مى دهد.(621)
478 - امام صادق (عليه السلام ):
مسواك زدن ، اشك ريزش را مى برد و ديده را جلا مى دهد.(622)
همچنين ، ر. ك : ص 204 ح 618 و ص 205 ح 621 و 622.
3/5 - 10 - شستن دست ها، پيش و پس از غذا خوردن
479 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
شستن دست پيش از غذا خوردن ، فقر را مى زدايد، و پس از غذا خوردن ، غم و اندوه را مى برد و چشم را سلامت مى بخشد.(623)
480 - امام على (عليه السلام ):
شستن دست ها پيش و پس از غذا... ديده را جلا مى دهد.(624)
3/5 - 11 - كوتاه كردن موها
481 - امام كاظم (عليه السلام ):
موى سر اگر بلند شود، ديده به ضعف مى گرايد و فروغ نورش مى رود؛ اما كوتاه كردن مو، ديده را جلا مى دهد و بر فروغ نور آن مى افزايد.(625)
ر. ك : ص 281 ح 907.
3/5 - 12 - خضاب بستن به حنا
482 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
به حنا خضاب ببنديد؛ چرا كه ديده را جلا مى دهد، مو بر مى روياند، بو را خوش مى سازد و همسر مرد را آرامش ‍ مى بخشد.(626)
483 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
خرج كردن يك درهم براى خضاب ، بهتر از انفاق يك درهم در راه خداست . اين كار، چهار فايده دارد: بو را از گوش ها دور مى كند، پرده (تاريكى ) را از برابر ديده كنار مى زند و آن را جلا مى دهد...(627)
484 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
حنا، خضاب اسلام است ؛ بر (ثواب ) عمل مومن مى افزايد، سر درد را از ميان مى برد، چشم را تيز بين مى كند، قدرت آميزش را افزون مى سازد و مهتر گياهان خوش بو در دنيا و آخرت است .(628)
3/5 - 13 - پوشيدن كفش
485 - امام صادق (عليه السلام ):
كفش ، مايه سلامت ديده است .(629)
486 - امام صادق (عليه السلام ):
به پا كردن كفش ، قدرت بينايى را افزون مى كند.(630)
ر. ك : ص 333 (آنچه از توان جنسى مى كاهد / كفش مشكى ).
3/5 - 14 - حجامت
487 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
حجامت در سر، شفاى از هفت چيز است ، آن گاه كه بر شخص ، عارض ‍ شود: ديوانگى ، جذام ، پيسى ، چرت آلودگى ، دندان درد، سر درد و تيرگى اى كه شخص در چشم احساس مى كند.(631)
488 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
چه نيكو درمانى است حجامت ! خون را مى برد، ديده را جلا مى دهد و پشت را سبك مى كند.(632)
489 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
چه نيكو عادتى است حجامت ! ديده را جلا مى دهد و درد را مى برد.(633)
3/5 - 15 - نگريستن به قرآن
490 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
هر كس پيوسته به قرآن بنگرد، تا زنده است ، از بهره بينايى برخوردار مى شود.(634)
491 - امام صادق (عليه السلام ):
هر كس قرآن را از رو بخواند، از بهره بينايى برخوردار است و از گناه پدر و مادرش كاسته مى شود، هر چند كافر باشند.(635)
492 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
هر كس قرآن را با نگريستن در آن بخواند، از بهره بينايى برخوردار مى شود.(636)
3/5 - 16 - نگريستن به زنان زيباروى و سبزه
494 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
نگريستن به صورت زنان زيباروى و به سبزه ، بينايى را افزون مى كند.(637)
494 - امام كاظم (عليه السلام ):
سه چيز ديده را جلا مى دهد: نگريستن به سبزه ، نگريستن به آب جارى و نگريستن به روى نيكو.(638)
495 - امام صادق (عليه السلام ):
- خطاب به مفضل بن عمر -: در رنگ آسمان و درستى تدبيرى كه در آن است ، بينديش . اين رنگ ، سازگارترين رنگ با چشم و تقويت كننده ترين رنگ براى آن است ، تا جايى كه يكى از سفارش هاى طبيبان به كسانى كه عارضه اى بدانان رسيده و به بينايى آنان ضرر رسانده ، اين است كه پيوسته به رنگ سبز و سبزى كه مايل به سياه است ، بنگرند. طبيبان چيره دست ، براى كسانى كه چشمشان خسته است نيز اين نسخه را تجويز كرده اند كه : ((در ظرف سبزى كه پر آب است ، بنگريد)).(639)
3/5 - 17 - نماز شب
496 - امام صادق (عليه السلام ):
نماز شب ، روى را نيكو مى سازد، اندوه و غم را مى برد و ديده را جلا مى دهد.(640)
3/5 - 18 - آيه الكرسى
497 - امام على (عليه السلام ):
اگر كسى از شما چشمانش ناراحت بود، آيه الكرسى بخواند و در دل ، نيت شفا كند. به خواست خداوند، بهبود خواهد يافت .(641)
همچنين ، ر. ك : ص 533 ح 1756.
امضا دختر خوب
در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک
بجز مهر بجز عشق دگر بذر نکاریم


4xvim2pپاسخ
#15
فايده هاى گريه براى كودكان
498 - امام صادق (عليه السلام ):
- خطاب به مفضل بن عمر -: اى مفضل ! از سودى كه در گريه براى كودكان هست ، آگاه شو و بدان كه در مغز كودكان ، رطوبتى است كه اگر بماند، براى آنان ، رخدادهايى سخت و بيمارى هايى (اعم از نابينايى و جز آن ) پديد مى آورد. از اين رو گريه ، آن رطوبت را از سر آنان روان مى سازد و اين خود، تندرستى و سلامت چشم را برايشان در پى مى آورد. اكنون ، آيا اين احتمال وجود ندارد كه كودك ، از گريه خود سود ببرد و پدر و مادرش ، اين را ندانند و در تلاش پيگير باشند كه او را ساكت كنند و خواسته هاى وى را بر آورند تا گريه نكند، در حالى كه نمى دانند گريه ، برايش كارآمدتر و خوش فرجام تر است ؟(642)
امضا دختر خوب
در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک
بجز مهر بجز عشق دگر بذر نکاریم


4xvim2pپاسخ
#16
پيشگيرى از برخى بيمارى هاى گوش
505 - امام رضا (عليه السلام ):
هر كس مى خواهد گوش هايش درد نگيرد، به هنگام خواب در آنها پنبه بگذارد.(649)
آنچه براى برخى بيمارى هاى گوش ، سودمند است
506 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
سداب براى درد گوش ، مفيد است .(650)
507 - طب الائمه (عليهم السلام ):
- به نقل از ابراهيم بن محمد -: يكى از اولياء، نزد يكى از ائمه (عليه السلام ) از درد گوش و خروج چرك و خون از آن ، اظهار ناراحتى كرد.
امام (عليه السلام ) فرمود: ((قدرى پنير كاملا كهنه بردار، آن را خوب نرم كن و بساب . سپس با شير زن درآميز. آنگاه بر آتش ملايم ، گرم كن و سپس ، قطره هايى از آن را در گوشى كه از آن خون مى آيد، بريز. به خواست خداوند (عزوجل ) بهبود خواهد يافت )).(651)
508 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
خرج كردن يك درهم براى خضاب ، بهتر از انفاق يك درهم در راه خداست . اين كار، چهارده خواصيت دارد:... باد را از گوش ها دور مى كند.(652)
امضا دختر خوب
در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک
بجز مهر بجز عشق دگر بذر نکاریم


4xvim2pپاسخ
#17
فايده هاى عطسه
531 - پيامبر خدا (صلى الله عليه و آله و سلم ):
عطسه كردن ، براى بيمار، نشان بهبود و راحت بدن است .(680)
532 - امام صادق (عليه السلام ):
عطسه فراوان ، شخص را از پنج چيز، ايمن مى بخشد: نخستين آنها جذام است ؛ دوم ، بادهاى بدخيمى كه در سر و صورت ، جاى مى گيرند؛ سوم آن كه مايه ايمنى از ريزش آب در چشم مى شود؛ چهارم آن كه از سختى (681) حفره هاى بينى مصونيت مى دهد؛ و پنجم آن كه از بيرون آمدن مو در چشم ، ايمنى مى دهد.(682)
533 - الفقه المنسوب للامام الرضا (عليه السلام ):
بدان كه علت عطسه آن است كه خداوند، چون بنده اى را نعمتى دهد و او سپاسگزارى از آن را از ياد ببرد، خداوند، بادى بر او چيره مى سازد كه در تن وى مى چرخد و سرانجام ، از سوراخهاى بينى او بيرون مى آيد و شخص ، خداوند را بر آن عطسه ، سپاس گويد و خدا، اين سپاس گفتن را سپاس آن نعمت قرار مى دهد. همچنين ، هيچ كس عطسه نمى كند، مگر اين كه غذايش گوارا مى شود.(683)
534 - كمال الدين :
- به نقل از نسيم ، بانوى خدمتگذار امام عسگرى (عليه السلام ) -: يك شب پس از ميلاد صاحب الزمان (عليه السلام )، هنگامى كه در حضور وى (امام زمان ) رسيدم و نزد او عطسه اى كردم ، به من فرمود: ((خدايت رحمت كناد!))
از اين دعا، شادمان شدم . پس به من فرمود: ((آيا به تو درباره عطسه ، مژده اى ندهم ؟)).
گفتم : چرا، سرورم .
فرمود: ((آن (به معناى ) در امان بودن از مرگ تا سه روز است )).(684)
535 - الكافى :
- از احمد بن محمد، از يكى از دوستانش نقل شده كه وى نيز مردى از اهل سنت روايت كرده است -: با ابو عبد الله (امام صادق (عليه السلام )) همنشينى داشتيم ؛ و به خداوند سوگند، مجلسى پر بارتر از نشست با او نديدم .
روزى به من گفت : ((عطسه از كجا بيرون مى آيد؟)).
گفتم : از بينى .
گفت : ((نادرست گفتى )).
پرسيدم : فدايت شوم ! از كجا بيرون مى آيد؟
گفت : ((از همه بدن ، آن سان كه نطفه از همه بدن ، سرچشمه مى گيرد و از آلت ، بيرون مى زند)).
سپس فرمود: ((آيا نمى بينى كه انسان چون عطسه مى كند همه اندام هايش تكان مى خورد؟ كسى كه عطسه كند، تا هفت روز از مرگ ، در امان است ))
امضا دختر خوب
در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک
بجز مهر بجز عشق دگر بذر نکاریم


4xvim2pپاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان